Skladová hala, pohlad na vrata a striebornu fasadu

Staviame skladové haly

Jeden zodpovedný dodávateľ od projekcie cez výrobu až po montáž

Skladová hala

Viac ako 450 dokončených skladových hál v SR a ČR

Viac ako 450 000 m2 postavených skladových plôch

Skladova hala - riesenie okien a rímsy
Silná stabilná spoločnosť

so spoľahlivým servisom a zázemím

Staviame skladové haly 2021-06-23T19:38:41+00:00

Unikátny systém skladových oceľových hál preverený časom

450 postavených skladových hál tvorí podstatnú časť z 1000 slovenských a českých referencií hál LLENTAB. Montované oceľové haly LLENTAB sú vhodné pre menšie sklady rovnako ako pre veľké logistické centrá. Staviame neizolované sklady stavebnín, zateplené sklady elektrotechniky a liekov aj chladiarenské potravinárske haly.

Systém montovaných hál LLENTAB je obľúbený nielen pre rýchle dodanie a dobrú cenu, ale aj pre svoju modifikovateľnosť – v prípade potreby je možné rozšírenie, zmena dispozície, dozateplenie, či zmena spôsobu využitia.

Skladové haly LLENTAB sú bez dodatočných nákladov pripravené aj na náročnejšie podmienky. Systém oceľových hál LLENTAB se zrodil v 70. rokoch v Kungshamne, na západnom pobreží Švédska, kde sú typické dramatické zmeny počasia. Páliace slnko strieda dážď bičujúci zo všetkých strán… Po 20 rokoch v SR a ČR vieme, že aj tu má odolnosť LLENTAB hál svoje miesto.

Príklady využitia skladových hál

  • sklady elektrosúčiastiek a spotrebného tovaru

  • haly a prístrešky stavebnín

  • zateplené a nezateplené prekladiská a expedičné sklady

  • chladiarenské skladové haly

  • sklady pre farmaceutické a potravinárske výrobky

  • sklady so zvýšenou požiarnou odolnosťou

Haly z iných odborov
481730
m2 skladových hál v SR a ČR
49
rokov skúseností na trhu (v SR a ČR 25 rokov)
10000
dokončených hál (viac ako 1 000 v SR a ČR)
68
vlastných projektantov (26 v SR a ČR)

Prečo na skladovú halu zvoliť systém montovaných oceľových hál LLENTAB?

Spoločnosť LLENTAB ako jediná na slovenskom a českom trhu má pod kontrolou celý proces dodávky administratívnych hál od prvopočiatku prenesenia predstavy klienta na papier cez výrobu až po dokončenie montáže hál. Týmto Vám garantuje kvalitu na každom stupni dodávky. Konkrétne ide o prvý kontakt s obchodným zástupcom, ktorý je pridelený podľa regiónu klienta. Následne projekcia a nadväzujúca výroba vo švédskom Kungshamne. Samozrejmosťou je stavba haly prebiehajúca opäť pod vedením certifikovaných technikov.

Korene systému priehradových väzníkov LLENTAB siahajú do mesta Kungshamn, ktoré sa nachádza v kraji Bohuslän na západnom pobreží Švédska. Miestne podnebie utváralo a formovalo LLENTAB už od založenia v roku 1972. Slnko tu svieti silno a často. Ak však dôjde k zmene, je to zmena dramatická. Nielen, že leje ako z krhly, ale dážď vás bičuje zo všetkých strán. Pridajte si slanú vodu a je jasné, že podnebie vytvorilo podmienky, ktorým sa LLENTAB jednoducho musel postaviť čelom.

Od svojho založenia v roku 1972 spoločnosť LLENTAB už zrealizovala viac ako 10 000 oceľových montovaných hál vo Švédsku, Nórsku, Dánsku, Poľsku, Nemecku, na Ukrajine, v Českej republike a na Slovensku. Z toho bolo viac ako 1 000 projektov realizovaných na Slovensku a v Českej republike.

Haly LLENTAB je možné rozšíriť, zmeniť dispozície, poprípade zmeniť využitie.Konštrukcia haly môže byť stavaná v niekoľkých oddelených etapách a byť tak prispôsobená aktuálnym podmienkam a potrebám. Napr. hala s neizolovaným opláštením môže byť neskôr izolovaná, alebo môže byť dodatočne rozšírená o ďalšiu plochu pristavením ďalších modulov, prípadne môže byť dodatočne rozdelená podľa potreby. Haly LLENTAB je možné aj demontovať a opäť zmontovať na inom mieste.

Sieť regionálnych pobočiek spoločnosti LLENTAB je navrhnutá tak, aby spoločnosť bola schopná efektívne dodať oceľové haly po celom Slovensku. Okrem centrály v Bratislave má LLENTAB svoje regionálne zastúpenie v Poprade.

Ide napríklad o znalosť koróznej agresivity prostredia v závislosti na poľnohospodárskej činnosti, nebezpečenstvo zaťaženia snehom a veterné podmienky podľa miesta výstavby, energetickú náročnosť atď.

Od roku 1972 LLENTAB dokončil viac ako 10 000 hál, aktuálne zamestnáva viac ako 400 zamestnancov a pôsobí na 8 trhoch v Európe.

Naše produkty využívajú oceľ, prirodzený zdroj získavaný z prírody ako železná ruda. Používanie ocele v stavebníctve predstavuje efektívne využívanie zdrojov zeme, pretože oceľ je možné používať opakovane a recyklovať. Oceľové stavby predstavujú stavebný systém, ktorý je možno najlepšie prispôsobený životnému prostrediu. Žiadny iný stavebný materiál neposkytuje tak vysoký stupeň recyklovateľnosti bez obsahu škodlivých látok a uvoľňovania plynov. Naviac má schopnosť predchádzať škodám spôsobeným vlhkosťou, pričom spĺňa radu technických a funkčných požiadaviek.

V prípade demolácie oceľovej haly je možné získanú oceľ recyklovať roztavením v oceliarni a následne znovu použiť pri výrobe novej ocele. Zber ocele na recykláciu je perfektne organizovaný a veľká časť vyrobenej ocele pochádza z odpadovej ocele. Tým sa znižuje dopad na životné prostredie. Dvadsať percent ocele, ktorú nakupujeme, prešlo recykláciou.

Výhody oceľových hál LLENTAB

LLENTAB ocelové haly
  • 481 730 m2 skladových hál v SR a ČR

  • 44 rokov skúseností (v SR a ČR 20 rokov)

  • 10 000 dokončených hál (viac ako 1 000 v SR a ČR)

  • 68 vlastných projektantov (26 v SR a  ČR)

Video z výroby hál LLENTAB

Výroba montovaných hál LLENTAB

Miesto,  kde vznikajú LLENTAB haly

Miesto, kde vznikajú LLENTAB haly

Ukážka výstavby skladu hnojív

Výstavba skladu hnojiv

Viac videí LLENTAB

Referencie na skladové haly

Mapa referencí skladových hal LLENTAB

 

Referencie

Vyjadrenia zákazníkov

Prístrešok stavebnín

Realizácia stavby prebehla vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky ( mráz a sneh ) bez najmenších

problémov k spokojnosti investora. Piala Jozef, Ing. / Vedúci prevádzkového oddelenia / Stavebniny DEK s.r.o.

Ing. Jozef Piala, Stavebniny DEK s.r.o., Projekt SK0144

Skladová hala pro severské dřevo

Komunikácia bola bez problémov,všetko fungovalo a hlavne boli dodržané termíny.

Vízvári Július, zástupce investora, Projekt SK0180

Izolovaná skladová hala

Spolupráce s firmou LLentab byla od přípravy až po dokončení montáže na vysoké úrovni. Spokojenost s kvalitou, zručností montérů a i s dodržením smluvního termínu výstavby. Firmu LLentab mohu z výše uvedených důvodů jen doporučit.

Jan Martinec, majitel AG - TYP, (generální dodavatel Mados), Projekt CZ0733

Výrobní a skladovací hala BIOMAC

Výstavba výrobní a skladovací haly s firmou LLENTAB, spol. s r.o. byla našim prvotním projektem. Celá

stavba probíhala od podpisu smlouvy až po samotné předání absolutně bez problémů, dodavatel splnil veškeré termíny a není tak výtek k jejich dílu.

Vzhledem k datu výstavby je třeba připomenout i pomoc s projekcí a dodávkou materiálu dodatečných přístavků haly a technologických kotvení neobsažených v kupní smlouvě.

Po dlouhé době opět jeden z mála seriózních partnerů na trhu.

Ještě jednou díky a těšíme se na další brzkou spolupráci při výstavbě skladových hal.

Ing. Jakub Černý, vývojové oddělení, BIOMAC, Projekt CZ686

Výstavba nového firemního areálu – výrobní a skladové haly

Pro výstavbu nového areálu firmy BANES jsme si vybrali z 5 potencionálních dodavatelů firmu LLENTAB. Líbila se nám nabízená cena i technické řešení haly. Po dokončení všech etap výstavby mohu říci, že jsme si vybrali dobře. Jsme spokojeni s kvalitou i s dodržením dohodnutých termínů výstavby.

Ing. Pavel Baloun, jednatel,
Banes s.r.o.
, Projekt CZ0662

Skladová hala s přístřeškem

Haly jsou plně funkční a přesně odrážejí naše požadavky na kvalitu. V zimě se nám dařilo držet pracovně přijatelnou teplotu bez větších problému a energetických ztrát. Hala je přiměřeně prosvětlena a umožnuje standardní výkon práce. Za naši společnost musím konstatovat, že zatím jsme plně spokojeni.

Jan Šneberk, technický náměstek PKS, Projekt CZ0670

Celkovou spolupráci se společností LLENTAB hodnotím velice pozitivně. Projekt od samotného začátku projektování, přes výrobu až po konečnou montáž doslova předčil veškerá naše očekávání. Příjemným překvapením byl pro nás fakt, že montéři společnosti byli schopní a ochotní pracovat i při teplotách hluboko pod bodem mrazu. A tak především díky jejich přístupu nedošlo k posunu termínu dokončení, což bylo pro nás velice důležité, vzhledem k dalším navazujícím závazkům.

Josef Vondráček, jednatel společnosti Josef Vondráček, s.r.o., Projekt CZ0757

Stavba dalších 2 skladových hal Laufen

S firmou Llentab naše firma Laufen CZ zahájila spolupráci již v roce 2004 výstavbou skladovací haly a od této doby již došlo k dalším úspěšným realizacím skladovacích i výrobních hal a skladovacího přístřešku. Ocenili jsme vstřícnost firmy Llentab vypracovat v průběhu přípravy stavby několik nabídek tak, jak se vyvíjely naše potřeby a vize.

Spolupráce se společností Llentab byla na vysoké profesionální úrovni od přípravné po realizační fázi. Nutná technická řešení změn, plynoucí z realizací v zástavbě za nepřerušeného provozu a někdy i šibeničních termínů, byla řešena operativně a profesionálně bez dopadu na kvalitu výstavby.

Spolupráci s firmou profesionálů doporučuji.

Ing. Pavel Krčál, vedoucí technik a investic Laufen, Projekt CZ0634 + CZ0653

Skladová hala BSS o ploše 6000m2

Při výstavbě skladové haly o ploše cca 6000m2 pro náš průmyslový areál jsme se rozhodli pro firmu LLENTAB z důvodu předchozí dobré spolupráce a z důvodu dobrého poměru ceny a kvality dodávané haly. Samotná výstavba haly byla provedena v dohodnutých termínech a s prací firmy LLENTAB jsme byli spokojeni. Firmu LLENTAB mohu z těchto důvodů vřele doporučit.

Ing. Roman Michálek, hlavní technolog,
BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
, Projekt CZ0728

Při výběru nové haly jsme nespoléhali pouze na cenu, ale i na technologie její konstrukce a firma LLENTAB u nás vyhrála na plné čáře díky systému, který jako jedni z mála na českém trhu nabízejí.

Velice rychlá komunikace a houževnatost obchodního zástupce p. Kolašína i následný technický a stavební dozor p. Suchého byl v dnešní době až k neuvěření.

Hala byla postavena a zateplena během měsíce! Následné vícepráce, které jsme opomněli při projektování, byly vyřešeny prakticky do dvou týdnů po dokončení stavby.

Spolupráci s firmou LLENTAB vřele doporučuji.

Holiš Stanislav, jednatel,
G.W.Mont s.r.o.
, Projekt CZ0422

Hala pro uskladnění hnojiv

Předaná hala splnila naše očekávání. Celá spolupráce zahrnující projekci a samotnou výstavbu proběhla korektně, a to na základě předem domluvených podmínek s obchodním zástupcem společnosti LLENTAB p. Staňurou.

Milan Novotný, Sklad hnojiv Hostouň, Projekt CZ0712

Skladová hala OMB

Tímto bych chtěl poděkovat za profesionální přístup společnosti LLENTAB při výstavbě naší haly a celkově za bezproblémovou montáž od A-Z.

Halu jsme úspěšně zkolaudovali bez jakýchkoli námitek a závad – LLENTABem dodaná dokumentace, která byla vyčerpávající a profesionálně zpracovaná nám ušetřila mnoho starostí.

Děkujeme tímto za dosavadní spolupráci a v budoucnu se na LLENTAB velmi rádi opět obrátíme.

Bc. Karel Říha, předseda představenstva OMB, Projekt CZ0539

Chladírenská hala FROSTFOOD

Spolupráce se společností Llentab, především pak se stavbyvedoucím panem Filipem Suchým, byla na vysoké profesionální úrovni. Oceněji především rychlé a komplexní řešení problémů se snahou najít společné východisko.

Jiří Vlček, FrostFood, Projekt CZ0482

 

Vyjadrenia zákazníkov

Aktuálne rozostavané haly

Mapa aktuálne prebiehajúcich staveb LLENTAB

V mape sú prebiehajúce stavby vyznačené červenou a nedávno dokončené haly zelenou.

Podrobnosti na mapy.google.cz

Plánujete skladovú, či inú halu? Ako Vám môžeme pomôcť?

Meno:*

Priezvisko:*

Firma:

Vaša otázka / Váš dopyt:*

Email:*

Telefón:

Okres výstavby:*

Zastavaná plocha:

Napíšte nám, čo pre Vás môžeme urobiť. Spýtajte sa, čo Vás zaujíma.

Stačí vyplniť políčka označené hviezdičkou.

Ak vyplníte aj miesto výstavby, skontaktuje Vás pracovník LLENTAB priamo pre Váš región, ktorý bude zodpovedný za komunikáciu s Vami od ponuky po kolaudáciu.

Ďakujeme, LLENTAB

LLENTAB partneri

slovenská sporiteľna, partner pri stavbe haly
RAMIRENT

Naši partneri sú pripravení klientom LLENTAB v prípade potreby poskytnúť výhodnejšie podmienky a tým zľahčiť projekt už vo fáze prípravy.

Mapa LLENTAB pobočiek a kontaktných osôb podľa regiónov

LLENTAB BratislavaLLENTAB PopradMiroslav BehinaRadovan JanočkoMapa pobočiek LLENTAB

LLENTAB Slovakia spol. s r.o.
Hraničná 18
821 05 Bratislava

Email: info@llentab.sk
Tel.: +421 2 536 30 331
Tel.: +421 911 322 073

Pobočka Poprad
Karpatská 3256/15
058 01 Poprad

Email: info@llentab.sk
Tel.: +421 52 431 3787
Tel.: +421 911 322 072

Miroslav Behina
miroslav.behina@llentab.sk

Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Bánovce nad Bebravou, Banská Štiavnica, Bytča, Čadca, Detva, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Ilava, Komárno, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Myjava, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Šaľa, Senica, Skalica, Topoľčany, Trenčín, Trnava, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina, Zlaté Moravce, Zvolen

Radovan Janočko
radovan.janocko@llentab.sk

Bardejov, Dolný Kubín, Gelnica, Humenné, Kežmarok, Košice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Poltár, Poprad, Prešov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Trebišov, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Banská Bystrica, Brezno